Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2013 14:08 Odpowiedź Wójta na pismo Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie dotyczącego oświetlenia dróg powiatowych na terenie Gminy Istebna
31.05.2013 15:10 Informacja o udzielonej pomocy publicznej
14.11.2012 09:40 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania.
12.07.2012 10:53 Informacja Wójta - DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 Termin złożenia wniosku upływa : 7 września 2012.
31.05.2012 16:14 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o konkursie na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej
24.04.2012 13:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o konkursie na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie.
12.05.2010 14:23 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.
12.05.2010 14:20 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
05.05.2010 09:47 Wyniki ustnego przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych połączonej z nabyciem własności materiałów uzyskanych z rozbiórki
23.04.2010 08:04 Gmina Istebna ogłasza ustny przetarg nieograniczony ma wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych
16.11.2009 09:20 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
16.11.2009 09:19 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
16.11.2009 09:16 Ogoszenie Wójta Gminy Istebna o przyjęciu uchwał NR XXIV/230/2009 oraz NR XXIV/231/2009
09.04.2009 13:50 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
09.04.2009 13:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
03.04.2009 10:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna
02.03.2009 14:06 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna
09.12.2008 11:20 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do opracowywania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
09.12.2008 11:18 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
20.10.2008 12:02 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
03.10.2008 10:38 Ogłoszenie o budowie zbiornika retencyjnego „Gańczorka„
03.10.2008 10:36 Ogłoszenie o budowie zbiornika retencyjnego „Tokarzonka„
14.07.2008 12:35 OGŁOSZENIE
12.06.2008 11:15 Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
13.03.2008 12:38 Wójt Gminy Istebna informuje o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie remontu drogi Nr 941 Wisła - Istebna
18.02.2008 13:12 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
18.02.2008 13:07 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
08.11.2007 14:01 Ogłoszenia Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
08.11.2007 14:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującej obszary Jasnowice, Zapasieki.
04.06.2007 14:25 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5170 we wsi Istebna

1 2 następna