Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2017 14:10 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
17.10.2017 14:09 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
17.10.2017 14:08 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
17.10.2017 14:07 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 3 kwartału roku 2017
17.10.2017 14:05 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2017
17.10.2017 14:04 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2017
24.08.2017 12:51 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2017 oraz opinia RIO
19.07.2017 13:31 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
19.07.2017 13:30 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
19.07.2017 13:29 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
19.07.2017 13:28 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem z upływem roku budżetowego 2016 za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
19.07.2017 13:27 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 2 kwartału roku 2017
19.07.2017 13:26 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
19.07.2017 13:25 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
21.04.2017 11:18 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
21.04.2017 11:18 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
21.04.2017 11:17 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
21.04.2017 11:16 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 1 kwartału roku 2017
21.04.2017 11:15 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem z upływem roku budżetowego 2016 za okres od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2017
21.04.2017 11:11 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
21.04.2017 11:10 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2017