Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2017 14:18 GR.271.10.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
01.09.2017 14:20 GR.271.9.2017 Wykonanie elementów małej architektury oraz montażu lamp solarno – wiatrakowych w ramach zadania pn: „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2”
17.08.2017 12:36 GR.271.8.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery – Pańska Łąka we wsi Koniaków w km 0+700 - 0+745
28.07.2017 11:57 GR.271.7.2017 Przebudowa dróg we wsi Istebna – droga Olecki o długości 341 mb, droga Polenica Jasnowice o długości 105 mb
14.07.2017 11:57 GR.271.6.2017 Remont drogi gminnej nr 617 040S Pańska Łąka we wsi Koniaków
10.07.2017 15:02 GR.271.5.2017 Przebudowa grilla na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej w ramach projektu pn: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy – etap I
26.06.2017 13:54 GR.271.4.2017 Wykonanie automatycznego systemu nawadniania dla zadania pn: Zagospodarowanie parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
20.06.2017 12:43 GR.271.3.2017 Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
12.05.2017 14:05 GR.271.2.2017 Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
03.04.2017 12:51 GR.271.1.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna