Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2017 10:40 Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków UG do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2017, podjętej na sesji w dniu 19 maja 2017r.
23.05.2017 10:08 Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
23.05.2017 10:03 Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
11.05.2017 13:19 Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
11.05.2017 13:07 Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce
11.05.2017 13:05 Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP nr 2 w Koniakowie.
11.05.2017 13:03 Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
11.05.2017 13:01 Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej
11.05.2017 12:59 Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.05.2017 12:57 Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.05.2017 12:54 Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.05.2017 12:51 Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej.
07.04.2017 09:02 Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organzacjom pozarządowymi innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartegokonkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2017 roku.
07.04.2017 08:59 / Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
07.04.2017 08:55 Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
07.04.2017 08:53 Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
07.04.2017 08:50 Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do Uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy istebna na rok 2017, podjetej na sesji w dniu 31 marca 2017r.
07.04.2017 08:48 Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
07.04.2017 08:47 Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniajacego Zarządzenie nr 0050.174.2016 Wójta gminy istebna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy i Urzędu Gminy na rok 2017.
07.04.2017 08:45 Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
07.04.2017 08:44 Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowana wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2017.
07.04.2017 08:42 Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
07.04.2017 08:42 Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
07.04.2017 08:40 Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
24.03.2017 09:22 Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
24.03.2017 09:19 / Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie
24.03.2017 09:18 Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowychoraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkurskowejopiniujacej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Istebna 2017r.
24.03.2017 09:15 Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
24.03.2017 09:13 Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
24.03.2017 09:11 Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kinkursu na realizacje zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2017.

1 2 3 następna