Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2017 15:09 Zarządzenie Nr 0050.182.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
11.12.2017 15:08 Zarządzenie Nr 0050.181.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 15:07 Zarządzenie Nr 0050.180.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 15:06 Zarządzenie Nr 0050.179.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 15:05 Zarządzenie Nr 0050.178.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 15:02 Zarządzenie Nr 0050.177.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
11.12.2017 15:00 Zarządzenie Nr 0050.176.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 14:59 Zarządzenie Nr 0050.175.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3. ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy GI z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
11.12.2017 14:56 Zarządzenie Nr 0050.173.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Koniakowie
11.12.2017 14:56 Zarządzenie Nr 0050.174.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Istebnej
11.12.2017 14:54 Zarządzenie Nr 0050.172.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 14:53 Zarządzenie Nr 0050.171.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 14:52 Zarządzenie Nr 0050.170.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopadaa 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Koniakowie
11.12.2017 14:51 Zarządzenie Nr 0050.169.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3. ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2018 oraz GPPN na rok 2018
22.11.2017 14:00 Zarządzenie Nr 0050.167.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
22.11.2017 14:00 Zarządzenie Nr 0050.168.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
22.11.2017 13:58 Zarządzenie Nr 0050.166.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
22.11.2017 13:55 Zarządzenie Nr 0050.165.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
22.11.2017 13:54 Zarządzenie Nr 0050.164.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017, podjetej na sesji w dniu 15 listopada 2017r.
22.11.2017 13:52 Zarządzenie Nr 0050.163.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2030.
22.11.2017 13:50 Zarządzenie Nr 0050.161.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
22.11.2017 13:50 Zarządzenie Nr 0050.162.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
22.11.2017 13:49 Zarządzenie Nr 0050.160.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
22.11.2017 13:43 Zarządzenie Nr 0050.159.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy istebna na rok 2017
22.11.2017 13:26 Zarządzenie Nr 0050.158.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
22.11.2017 13:24 Zarządzenie Nr 0050.157.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej
03.11.2017 12:24 Zarządzenie Nr 0050.156.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie aktualizacji jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2017dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolengo prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Istebna
03.11.2017 12:20 Zarządzenie Nr 0050.154.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
03.11.2017 12:20 Zarządzenie Nr 0050.155.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
03.11.2017 12:19 Zarządzenie Nr 0050.153.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017

1 2 3 4 5 6 następna