Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2017 10:23 Zarządzenie Nr 0050.149.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
19.10.2017 10:22 Zarządzenie Nr 0050.148.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
19.10.2017 10:21 Zarządzenie Nr 0050.147.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
19.10.2017 10:20 Zarządzenie Nr 0050.146.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Jaworzynce
19.10.2017 10:18 Zarządzenie Nr 0050.144.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
19.10.2017 10:18 Zarządzenie Nr 0050.145.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
19.10.2017 10:09 Zarządzenie Nr 0050.143.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów
19.10.2017 10:06 Zarządzenie Nr 0050.142.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
19.10.2017 10:05 Zarządzenie Nr 0050.141.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
06.10.2017 12:01 Zarządzenie Nr 0050.140.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
06.10.2017 12:00 Zarządzenie Nr 0050.139.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Koniakowie
06.10.2017 11:58 Zarządzenie Nr 0050.138.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej
06.10.2017 11:57 Zarządzenie Nr 0050.137.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
06.10.2017 11:56 / Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
06.10.2017 11:54 Zarządzenie Nr 0050.134.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017,podjętej na sesji w dniu 26 wrzesnia 2017r.
06.10.2017 11:54 Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
06.10.2017 11:52 Zarządzenie Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
06.10.2017 11:50 Zarządzenie Nr 0050.132.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce w przypadku jego nieobecności
06.10.2017 11:49 Zarządzenie Nr 0050.131.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora SP Nr 2 w Koniakowie w przypadku jego nieobecności
06.10.2017 11:48 Zarządzenie Nr 0050.129.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
06.10.2017 11:48 Zarządzenie Nr 0050.130.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
06.10.2017 11:47 Zarządzenie Nr 0050.128.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
06.10.2017 11:46 Zarządzenie Nr 0050.127.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
19.09.2017 14:00 Zarządzenie Nr 0050.126.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
19.09.2017 13:57 Zarządzenie Nr 0050.125.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
19.09.2017 13:55 Zarządzenie Nr 0050.124.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej
19.09.2017 13:50 Zarządzenie Nr 0050.122.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
19.09.2017 13:50 Zarządzenie Nr 0050.123.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
19.09.2017 13:48 Zarządzenie Nr 0050.121.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
19.09.2017 13:47 Zarządzenie Nr 0050.120.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017

1 2 3 4 5 następna