Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2017 10:13 Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
21.06.2017 10:06 Zarządzenie Nr 0050.74.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
21.06.2017 10:05 Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum w Istebnej
21.06.2017 10:04 Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
21.06.2017 10:03 Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
21.06.2017 10:03 Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
21.06.2017 10:02 Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
21.06.2017 10:01 Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Koniakowie
21.06.2017 10:01 Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
21.06.2017 09:16 Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
21.06.2017 09:13 Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
21.06.2017 09:13 Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Istebnej
21.06.2017 09:12 Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, SP nr 1 w Istebnej
20.06.2017 15:20 Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu SP nr 2 w Jaworzynce
23.05.2017 10:40 Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków UG do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2017, podjętej na sesji w dniu 19 maja 2017r.
23.05.2017 10:08 Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
23.05.2017 10:03 Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/182/2010 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontoli zarządczej w zakresie gospodarkifinansowej obowiązującej w UG w Istebnej
11.05.2017 13:19 Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
11.05.2017 13:07 Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce
11.05.2017 13:05 Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP nr 2 w Koniakowie.
11.05.2017 13:03 Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
11.05.2017 13:01 Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej
11.05.2017 12:59 Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.05.2017 12:57 Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.05.2017 12:54 Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.05.2017 12:51 Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej.
07.04.2017 09:02 Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organzacjom pozarządowymi innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartegokonkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2017 roku.
07.04.2017 08:59 / Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
07.04.2017 08:55 Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
07.04.2017 08:53 Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie

1 2 3 następna