Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2018 11:20 Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 31 stycznia 2018 roku.
07.02.2018 11:18 Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania uzupełniajacego, a także a także terminów skladania dokumentów do publicznych przedszkoli, do klas pierwszych szkół podstawowych podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2018/2019
07.02.2018 11:14 Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupelniajacego, a także terminów skladania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2018/2019
07.02.2018 11:10 Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
07.02.2018 11:09 Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
07.02.2018 11:07 Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.02.2018 11:05 Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
07.02.2018 11:05 Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie
07.02.2018 11:04 Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
18.01.2018 09:40 Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
18.01.2018 09:39 Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
18.01.2018 09:38 Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego realizujacego projekt " Wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wokół Trójstyku" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
18.01.2018 09:27 Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów realizacj9i zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej