Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2018 10:42 Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.05.2018 10:41 Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Istebna
07.05.2018 10:39 Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.05.2018 10:38 Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebnana rok 2018, podjetej na sesji w dniu 25 kwietnia 2018r.
07.05.2018 10:38 Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.05.2018 10:11 Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
07.05.2018 10:10 Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 14:01 Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 14:00 Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 kwietnia marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
10.04.2018 13:59 Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 30 marca 2018 roku
10.04.2018 13:58 Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrytacyjnej
10.04.2018 13:56 Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w GI w roku 2018
10.04.2018 13:54 Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
10.04.2018 13:51 Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 13:50 Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 15 marca 2018 roku
10.04.2018 13:49 Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 13:48 Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
10.04.2018 13:48 Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie
10.04.2018 13:46 Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna w roku 2018.
10.04.2018 13:45 Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
10.04.2018 13:44 Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
10.04.2018 13:43 Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 13:43 Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
10.04.2018 13:40 Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie okresowej oceny pracowników Urzędu Gminy Istebna i jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
10.04.2018 13:39 Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
10.04.2018 13:38 Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej , Gminnego Przedszkola w Istebnej
10.04.2018 13:36 Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie waloryzacji stawki czynszu za najem lokali przeznaczonych na cele kulturalno-edukacyjne w budynku 1549 ( Dom Trzech Narodów)
10.04.2018 13:34 Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
26.02.2018 12:14 Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnegoSP nr 1 w Jaworzynce
26.02.2018 12:12 Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzeniaaneksu nr 12 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej

1 2 następna