Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2018 09:39 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20.09.2018 10:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
17.09.2018 08:45 Państwowa Komisja Wyborcza - - informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawmych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
17.09.2018 08:39 Państwowa Komisja Wyborcza - informacja o uprawnieniach wyborców niepełnostrawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
12.09.2018 12:41 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 11 września 2018r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jesnostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.
12.09.2018 12:35 Zarządzenie Wójta Gminy istebna w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
12.09.2018 10:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna
11.09.2018 11:08 postanowienie Komisarza Wyborczego w B-B II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej
11.09.2018 11:05 Komunikat Komisarza Wyborczego w B-B II w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
11.09.2018 09:14 Komunikat komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 września 2018r.
28.08.2018 14:02 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych
28.08.2018 12:11 Kalendarz wyborczy
21.08.2018 13:39 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie informacji o okregach wyborczych..
16.08.2018 14:50 Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
16.08.2018 14:11 Informacje związane z głosowaniem korespondencyjnym