Rejestr zmian w biuletynie

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta Realizacji zadania publicznego "Piknik Strażacki"
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta Realizacji zadania publicznego "Piknik Strażacki"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta Realizacji zadania publicznego "Piknik Strażacki"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oferta Realizacji zadania publicznego "Piknik Strażacki"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoza oddziaływania na środowisko_rysunek"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoza oddziaływania na środowisko"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kultura"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "środowisko"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "infrastruktura"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "infrastruktura"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kierunki rozwoju_kierunek pomocniczy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kierunki rozwoju"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie o ponownym podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II, Wilcze - Kameralna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniajacego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychoraz klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 podjetej na sesji w dniu 15 lutego 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.174.2016 Wójta Gminy istebna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planów finansowychGminy i Urzedu Gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna