Rejestr zmian w biuletynie

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie o ponownym podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II, Wilcze - Kameralna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniajacego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychoraz klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 podjetej na sesji w dniu 15 lutego 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.174.2016 Wójta Gminy istebna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planów finansowychGminy i Urzedu Gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Gminy Istebna uchwały nr XIX/89/95 z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie podniesienia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości bez przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/192/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Istebna Gminnemu Zespołowi do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna