Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Budowlany "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary robót"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Docelowa organizacja ruchu "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tymczasowa organizacja ruchu "
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Wykonawczy"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Operat Wodnoprawny"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inwentaryzacja obiektu mostowego"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia Geotechniczna"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp "

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna