Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Harmonogram oraz raport tygodniowy "
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna o wykonaniu budżetu Gminy Istebna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW-część drogowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PW-część drogowa
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do części III"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do części II "
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do częśći I"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW-część mostowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW-część drogowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.57.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzeniastanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce" na "Zarządzenie Nr0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawieprzedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP nr 2 w Koniakowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.38.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przedłużeniapowierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wIstebnej" na "Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy zazbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków naterenie Gminy Istebna oraz ustalenie opłaty abonamentowej."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programugospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017-2021"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej wwysokości 39.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 +148”."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacjizadania własnego Województwa Śląskiego pn. „ Koncepcja przebudowydrogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 + 148”. "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacjizadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Budowa chodnika wciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid –Jaworzynka Krzyżowa”. "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany do budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości wużytkowanie wieczyste "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy zorganizacjami pozarządowymi za rok 2016”."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminyabsolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzeniasprawozdania finansowego za 2016 rok."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 kwietnia2017r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mienie"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzonena dzień 31.12.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej i samorządowegozakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostkisamorządu terytorialnego; Gmina Istebna ; sporządzony na dzień31.12.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonaiabudżetuGminy Istebna za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 11 kwietnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna