Rejestr zmian w biuletynie

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn: Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna - 26 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna - 26 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia komisji rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna - 26 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół posiedzenia"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna - 26 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna- 26 czerwca 2017r.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.90.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.89.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzędu Gminydo uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy istebna na rok 2017, podjętej na sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.86.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzędu Gminydo uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy istebna na rok 2017, podjętej na sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Istebna zdnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dlanauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczycielamianowanego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.79.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredyty inwestycyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/245/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/246/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/245/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożci składania wniosków przez mieszkańców.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożci składania wniosków przez mieszkańców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu pracnad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożciskładania wniosków przez mieszkańców.- aktualizacja"

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna