Rejestr zmian w biuletynie

03.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.156.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie aktualizacji jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2017dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolengo prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.155.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.154.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.153.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.152.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.151.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017,podjętej na sesji w dniu 25 października 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.150.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawieuchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony w rejonieZłotego Gronia w Istebnej."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/271/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/271/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 10 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - INFORMATYK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna