Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie o ponownym podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II, Wilcze - Kameralna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniajacego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychoraz klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 podjetej na sesji w dniu 15 lutego 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.174.2016 Wójta Gminy istebna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planów finansowychGminy i Urzedu Gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiazań według tytułów dłuznych wg stanu na koniec 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodow podatkowych od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 4 kwartału roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna