Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego rok podatkowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnegoSP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzeniaaneksu nr 12 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnegoSP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzeniaaneksu nr 11 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna zdnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dlaplacówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań iprogramów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna zdnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolnestanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej"

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborze wniosków na dotacje do wymiany kotłów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborze wnioskówna dotacje do wymiany kotłów."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborze wniosków na dotacje do wymiany kotłów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborzewniosków na dotacje do wymiany kotłów.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - Rozbudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborze wniosków na dotacje do wymiany kotłów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna