Rejestr zmian w biuletynie

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.74.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.65.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszaorganizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie" na "Zarządzenie Nr 0050.67.2017Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzeniaarkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.65.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszaorganizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej" na"Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej,Gminnego Przedszkola w Istebnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, SP nr 1 w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, SP nr 1 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIX Sesja Rady Gminy Istebna - 28 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 27 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wykonania robót"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt część rysunkowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna - 26 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Andrzej Rucki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Andrzej Rucki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna- Andrzej Rucki"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Andrzej Rucki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Radnego Rady GminyIstebna - Andrzej Rucki
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Władysław Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Ignacy Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Artur Szmek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Andrzej Rucki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Czesław Polok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Józef Michałek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Stanisława Legierskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Istebna - Barbara Kubas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Marek Iwanek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jarosław Hulawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Piotr Gburek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Leszek Bujok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Leszek Bujok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Radnego Rady GminyIstebna - Leszek Bujok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Aleksander Czepczor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna- Jan Bocek"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Radnego Rady GminyIstebna -Jan Bocek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe Radnego RadyGminy Istebna - Leszek Bujok" na "Oświadczenie majątkowe Radnego RadyGminy Istebna -Jan Bocek"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Leszek Bujok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Istebna - Brabara Bielesz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Istebna - Brabara Bielesz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Istebna - Brabara Bielesz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna