Rejestr zmian w biuletynie

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 uPzp"

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 26 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 26 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 26 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVII Sesja Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIX sesja Rady Gminy Istebna - 31.03.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaciągnięciadługoterminowego kredytu inwestycyjnego."
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczkiw Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wKatowicach."
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 -2030."
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
XXXIX sesja Rady Gminy Istebna - 31.03.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XL Sesja Rady Gminy Istebna - 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisjidla Gminy Istebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiejemisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiejemisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisjidla Gminy Istebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor w Referacie Usług Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana nazwy Referatu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor w Referacie Usług Komunalnych
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o wynikach naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor wReferacie Komunalnym" na "Informacja o wynikach naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor wReferacie Usług Komunalnych"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - Podinspektor w Referacie Usług Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna