Rejestr zmian w biuletynie

12.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie drogi Złoty Gróń we wsi Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie drogi Złoty Gróń we wsi Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.182.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.181.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.180.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.179.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.178.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.177.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.176.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.175.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3. ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy GI z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.174.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.173.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.172.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.171.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.170.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopadaa 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.169.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3. ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2018 oraz GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z konsultacji społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn: „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite – etap 2”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn: „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite – etap 2”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnego Zespołu d/s Oswiaty w Istebnej ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny referent ds. płacowych w Gminnym Zespole d/s Oswiaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Gminy Istebna - 14 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXV Sesja Rady Gminy Istebna - 14 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłooszenie o Udzieleniu Zamówienia "
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje Społeczne Projektu Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego:"Zespół Regionalny Istebna - kolędowo"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna