Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy istebna w sprawie zmian budzetu Gminy Istebna na rok 2018, podjętej na sesji w dniu 31 stycznia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania uzupełniajacego, a także a także terminów skladania dokumentów do publicznych przedszkoli, do klas pierwszych szkół podstawowych podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupelniajacego, a także terminów skladania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna na rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna zdnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolnestanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia nr ON.II.0031.43.2015 z dnia 11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia nr ON.II.0031.43.2015 z dnia 11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia nr ON.II.0031.43.2015 z dnia 11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Istebna z dnia31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2do Porozumienia nr ON.II.0031.43.2015 zdnia 11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji RegionalnychInwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego WojewództwaŚląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2014 – 2020."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia nr ON.II.0031.43.2015 z dnia 11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia nr ON.II.0031.43.2015 z dnia 11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Istebna zdnia 31 stycznia 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok2017.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia nr ON.II.0031.43.2015 z dnia 11 marca 2015 r. o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/298/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/297/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody ze skupienia trzech drzew uznanych za pomnik przyrody.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVI/296/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna