Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 617 040S Pańska Łąka we wsi Koniaków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 617 040S Pańska Łąka we wsi Koniaków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp"

28.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału2017 roku korekta 2
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór nawolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna oraz powołaniaKomisji Rekrutacyjnej" na "ogłoszenie o naborze na wolne stanowiskourzędnicze"
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału2017 roku korekta 1
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału2017 roku
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału2017 roku korekta 2"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału2017 roku korekta 2"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa dróg we wsi Istebna – droga Olecki o długości 341 mb, droga Polenica Jasnowice o długości 105 mb
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania dla zadania pn: Zagospodarowanie parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania dla zadania pn: Zagospodarowanie parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków UG do uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 podjętej na sesji w dniu 26 lipca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków UG do uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 podjętej na sesji w dniu 26 lipca 2017r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.95.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planufinansowego dochodów i planu finansowego wydatków UG do uchwały RadyGminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017podjętej na sesji w dniu 26 lipca 2017r." na "Zarządzenie Nr0050.96.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawieustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków UGdo uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna narok 2017 podjętej na sesji w dniu 26 lipca 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków UG do uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 podjętej na sesji w dniu 26 lipca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków UG do uchwały Rady Gminy istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017 podjętej na sesji w dniu 26 lipca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.95.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.94.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.93.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/256/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/254/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/255/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/254/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/253/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/252/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXX/251/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleznościoraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału2017 roku korekta 1"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna