Rejestr zmian w biuletynie

03.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych dla Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2017 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania środkó pienięznych dla placówek oświatowych w Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna zdnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacychprojektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Istebna zdnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizacjęzadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1.Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 8 lutego 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna