Rejestr zmian w biuletynie

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z wykonania Gminnego ProgramuPrzeciwdziałania Narkomanii za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Istebnej z działalności Ośrodka za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwaly w sprawie wieloletniego programugospodarwowania mieszkaniowym zasobem Gminy istebna na lata 2017-2021"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięciapożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Katowicach."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna nalata 2017 - 2025."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Istebnej z działalności Ośrodka za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. Projekt uchwały w sprawie zmiany StatutuGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminuudzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwieindywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla GminyIstebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programuograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowniawieczystego"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nanajem części działki na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody naodstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programuopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Istebna w 2017 roku."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieciszkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu decyzji Ministerstwa Środowiska detyczącej zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Sól"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/ Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowychoraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkurskowejopiniujacej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Istebna 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kinkursu na realizacje zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwarego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna