Rejestr zmian w biuletynie

20.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiCieszyńskiemu."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/203/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/202/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 217.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/201/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/200/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Istebna na lata 2017-2021 oraz wydzielenia wchodzących w skład tego zasobu lokali socjalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/199/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/198/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, zmienionej uchwałą nr XII/85/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/197/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Istebna ba lata 2017-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/196/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/195/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/194/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/193/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1. Uchwała nr XXV/192/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Istebna Gminnemu Zespołowi do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna