Rejestr zmian w biuletynie

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konsultacxjach społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na Zapytania 1 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia 1 grudnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ 1 grudnia 2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz Ofertowy 1 grudnia 2017 r. "

29.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek szczegółowy umocnienia terenu "
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunek PB 8.1"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na Zapytania "
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2018, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2018, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami oraz projekt w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Ofert dla części nr 1,2,3,4,5i 7"
Dotyczy dokumentu:
Roboty dodatkowe wynikłe w ramach zadania pn: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roboty dodatkowe wynikłe w ramach zadania pn: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

28.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego:" Organizacja wyjazdu na Turniej Piłki Nożnej Mundialto"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania 24.11.2017 - 2 "
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz Ofertowy zał. nr 4 do SIWZ "
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania 24.11.2017 r. - 1 "
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiaba terści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmodyfikowany zał. 1A do SIWZ"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna