Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Decyzje nr 133-185 na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Wspolne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspolne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowe j Powiatowi Cieszyńskiemu."
Dotyczy dokumentu:
Wspolne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej nadofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania ProblemomAlkoholowym w Bielsku- Białej."
Dotyczy dokumentu:
Wspolne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia GminnegoProgramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Istebna ba lata2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Wspolne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia GminnegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok."
Dotyczy dokumentu:
Wspolne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu GminnegoZespołu do spraw Oświaty w Istebnej."
Dotyczy dokumentu:
Wspolne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powierzenia wspólnejobsługi jednostek organizacyjnych Gminy Istebna Gminnemu Zespołowi dospraw Oświaty w Istebnej."

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.164.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.163.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.162.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.161.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.160.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Istebna i jej jednostkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.159.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczacych projektu GPPiRPA na rok 217 oraz GPPN na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.158.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016, podjętej na sesji w dniu 30 listopada 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.157.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagodpodarowania Przestrzennego Gminy Istebna dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna