Rejestr zmian w biuletynie

19.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem z upływem roku budżetowego 2016 za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 2 kwartału roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego: " Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn: Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn: Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół konkursowy "
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi gminnej nr 617 040S Pańska Łąka we wsi Koniaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna