Rejestr zmian w biuletynie

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania 24.11.2017 - 2 "
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz Ofertowy zał. nr 4 do SIWZ "
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na zapytania 24.11.2017 r. - 1 "
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiaba terści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmodyfikowany zał. 1A do SIWZ"

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Roboty dodatkowe wynikłe w ramach zadania pn: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite – etap 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/285/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/283/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „ Przyjazny e-urząd- podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście” z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/282/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Koniakowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/281/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Jaworzynce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/279/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/275/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIV/274/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.168.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.167.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.166.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.165.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.164.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017, podjetej na sesji w dniu 15 listopada 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.163.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2030.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.162.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.161.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.160.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.159.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.158.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.157.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze INFORMATYK w Urzędzie Gminy w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar część kanalizacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar część drogowa "
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tymczasowa org ruchu część 3"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tymczasowa org ruchu część 2"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tymczasowa org ruchu część 1"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki 2,3,5,6,7,8,9 do SIWA"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik A do przedmiaru"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Umowy"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt Umowy"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany część kanalizacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt budowlany część drogowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz Ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna