Rejestr zmian w biuletynie

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na Zapytania 10 stycznia 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej wKatowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedsztawionego wuchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018" na "Opinia RegionalnejIzby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytuprzedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.195.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.194.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu oranizacyjnego ZS-P w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.193.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.192.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.191.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.189.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.188.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.187.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017, podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.186.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.185.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie odbioru rzeczowo-finansowego, końcowego odbioru robót dróg uszkodzonych podczas powodzi z maja 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.184.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna na rok 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "My się zimy nie boimy - aktywne ferie górali.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna