Rejestr zmian w biuletynie

12.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW-część drogowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PW-część drogowa
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do części III"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do części II "
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do częśći I"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW-część mostowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW-część drogowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.57.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzeniastanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce" na "Zarządzenie Nr0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawieprzedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP Nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora SP nr 2 w Koniakowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.38.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przedłużeniapowierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wIstebnej" na "Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 2 w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy zazbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków naterenie Gminy Istebna oraz ustalenie opłaty abonamentowej."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programugospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017-2021"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocyfinansowej Województwu Śląskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej wwysokości 39.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 +148”."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacjizadania własnego Województwa Śląskiego pn. „ Koncepcja przebudowydrogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 32 + 148”. "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacjizadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Budowa chodnika wciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid –Jaworzynka Krzyżowa”. "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany do budżetu"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości wużytkowanie wieczyste "
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z realizacji programu współpracy zorganizacjami pozarządowymi za rok 2016”."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminyabsolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzeniasprawozdania finansowego za 2016 rok."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 kwietnia2017r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mienie"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzonena dzień 31.12.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat jednostki (wariantporównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki budżetowej i samorządowegozakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostkisamorządu terytorialnego; Gmina Istebna ; sporządzony na dzień31.12.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonaiabudżetuGminy Istebna za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 17 maj 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 11 kwietnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna