Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.156.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.155.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.154.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Prgramu wspólpracy Gminy Istebna z organizcjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działlanośc pożytku publicznego na 201
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.153.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.152.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.152.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.151.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.150.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.149.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję XXIV - 30 listopada 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Gminy Istebna XXIV (2016-11-30)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedsztawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedsztawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oprojekcie uchwały budżetowej na rok 2017, opinia o projekcie uchwaływ sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwościsfinansowania deficytu przedsztawionego w projekcie uchwały budżetowejna rok 2017"
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedsztawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolnestanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolnestanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna