Rejestr zmian w biuletynie

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Ofert dla części nr1,2,3,4,11,13,14,16,17,19,20,21 i 22 "

07.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania dlaczęści nr: 5,6,7,8,9,10,12,15 i 18 "
Dotyczy dokumentu:
XXXIV Sesja Rady Gminy Istebna - 15 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 14 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.156.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie aktualizacji jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2017dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolengo prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.155.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.154.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.153.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.152.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.151.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017,podjętej na sesji w dniu 25 października 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.150.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna zdnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawieuchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony w rejonieZłotego Gronia w Istebnej."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/271/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/271/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 10 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna - INFORMATYK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna