Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredyty inwestycyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/245/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/246/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/245/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożci składania wniosków przez mieszkańców.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożci składania wniosków przez mieszkańców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu pracnad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożciskładania wniosków przez mieszkańców.- aktualizacja"

29.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp"

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna