Rejestr zmian w biuletynie

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na Zapytania 10 stycznia 2018 r. "
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej wKatowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedsztawionego wuchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018" na "Opinia RegionalnejIzby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytuprzedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.195.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.194.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu oranizacyjnego ZS-P w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.193.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.192.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.191.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.189.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.188.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.187.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017, podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.186.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.185.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie odbioru rzeczowo-finansowego, końcowego odbioru robót dróg uszkodzonych podczas powodzi z maja 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.184.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna na rok 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "My się zimy nie boimy - aktywne ferie górali.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania oraz odpowiedzi "
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie drogi Złoty Gróń we wsi Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie drogi Złoty Gróń we wsi Istebna w sezonie zimowym 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia"

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna