Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego rok podatkowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnegoSP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzeniaaneksu nr 12 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 pkt 1 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie do komisji konkursowej ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy istebna w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnegoSP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzeniaaneksu nr 11 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna zdnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dlaplacówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań iprogramów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania środków pienięznych dla placówek oświatowychw Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach GPPiRPA i GPPN na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Istebna zdnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolnestanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej"

23.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborze wniosków na dotacje do wymiany kotłów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborze wnioskówna dotacje do wymiany kotłów."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborze wniosków na dotacje do wymiany kotłów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborzewniosków na dotacje do wymiany kotłów.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - Rozbudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o naborze wniosków na dotacje do wymiany kotłów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna