Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.74.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.65.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszaorganizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie" na "Zarządzenie Nr 0050.67.2017Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzeniaarkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 0050.65.2017 WójtaGminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszaorganizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej" na"Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej,Gminnego Przedszkola w Istebnej"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego SP nr 2 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, SP nr 1 w Istebnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego ZSP w Istebnej, SP nr 1 w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIX Sesja Rady Gminy Istebna - 28 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 27 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wykonania robót"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt część rysunkowa"
Dotyczy dokumentu:
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - Etap 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia "
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna - 26 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Andrzej Rucki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Andrzej Rucki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna- Andrzej Rucki"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Andrzej Rucki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Radnego Rady GminyIstebna - Andrzej Rucki
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Władysław Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Ignacy Zowada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Artur Szmek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Andrzej Rucki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Czesław Polok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Józef Michałek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Stanisława Legierskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Istebna - Barbara Kubas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Marek Iwanek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jarosław Hulawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Piotr Gburek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Leszek Bujok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Leszek Bujok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Radnego Rady GminyIstebna - Leszek Bujok
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Aleksander Czepczor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna- Jan Bocek"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe Radnego Rady GminyIstebna -Jan Bocek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenie majątkowe Radnego RadyGminy Istebna - Leszek Bujok" na "Oświadczenie majątkowe Radnego RadyGminy Istebna -Jan Bocek"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Leszek Bujok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Istebna - Brabara Bielesz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Istebna - Jan Bocek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Istebna - Brabara Bielesz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Istebna - Brabara Bielesz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna