Rejestr zmian w biuletynie

20.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiCieszyńskiemu."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/203/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/202/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 217.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/201/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/200/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Istebna na lata 2017-2021 oraz wydzielenia wchodzących w skład tego zasobu lokali socjalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/199/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/198/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, zmienionej uchwałą nr XII/85/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/197/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Istebna ba lata 2017-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/196/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/195/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/194/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/193/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1. Uchwała nr XXV/192/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Istebna Gminnemu Zespołowi do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna