Rejestr zmian w biuletynie

19.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej PowiatowiCieszyńskiemu."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/203/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/202/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 217.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/201/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/200/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Istebna na lata 2017-2021 oraz wydzielenia wchodzących w skład tego zasobu lokali socjalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/199/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/198/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, zmienionej uchwałą nr XII/85/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2015r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/197/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Istebna ba lata 2017-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/196/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/195/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/194/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXV/193/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1. Uchwała nr XXV/192/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Istebna Gminnemu Zespołowi do spraw Oświaty w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała X/71/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Ślaskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała X/70/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 wrzesnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1450 S w Koniakowie do kategorii dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/68/2015 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego inicjatywy Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Istebnej z dnia 7 lipca 2015.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/67/2015 rady Gminy istebna z dnia 2 wrzesnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr X/67/2015 rady Gminy istebna z dnia 2wrzesnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/67/2015 rady Gminy istebna z dnia 2 wrzesnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 wrzesnia 2015 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015- 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy istebna, z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała NR X/64/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Ślaskiego o przekazanie na własność Gminy Istebna nieruchomości Skarbu Państwa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała X/63/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/61/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała IX/62/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała IX/60/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała IX/59/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/2015 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie szczytu Złotego Gronia oraz obszary w rejonie przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, Gliniane i Tartak w Istebnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA NR IX/58/2015 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 7lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie szczytuZłotego Gronia oraz obszary w rejonie przysiółków Olza, Beskid,Dzielec, Gliniane i Tartak w Istebnej"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR IX/58/2015 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie szczytu Złotego Gronia oraz obszary w rejonie przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, Gliniane i Tartak w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie/Obwieszczenie dotyczące wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja oczyszczelni ścieków Pustki w miejscowości Koniaków"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzje nr 133-185 na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Decyzje nr 133-185 na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna