Rejestr zmian w biuletynie

03.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych dla Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia jednostkowych miesięcznych stawek dotacji na rok 2017 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania środkó pienięznych dla placówek oświatowych w Gminie Istebna na realizację zadań i programów edukacyjnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna zdnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacychprojektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotamiprowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Istebna zdnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizacjęzadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia konsultacji dotyczacych projektu Programu współpracy Gminy oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresurozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1.Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 8 lutego 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna