Rejestr zmian w biuletynie

02.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zniesienia współwłasności.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zbycia bez przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/180/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/179/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap I, wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej do planowanego zbiornika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap I, wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej do planowanego zbiornika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w zakresie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.134.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.135.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.134.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.133.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.131.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.132.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.131.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna