Rejestr zmian w biuletynie

27.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap I, wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej do planowanego zbiornika
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap I, wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej do planowanego zbiornika
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w zakresie art. 86 ust. 5 uPzp"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.134.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.135.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.134.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.133.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.131.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.132.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.131.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2016

Dotyczy dokumentu:
XXII Sesja Rady Gmny Istebna - 28 października 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna. - 21 października 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna. - 21 października 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna. - 21 października 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata2016-2025."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna. - 21 października 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokościstawek podatku od środków transportowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna. - 21 października 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującegoobszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna. - 21 października 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie oceny aktualnościstudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyIstebna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminyIstebna. "

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna