Rejestr zmian w biuletynie

12.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Decyzje nr 133-185 na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.164.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.163.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.162.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.161.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.160.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Istebna i jej jednostkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.159.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczacych projektu GPPiRPA na rok 217 oraz GPPN na 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.158.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016, podjętej na sesji w dniu 30 listopada 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.157.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagodpodarowania Przestrzennego Gminy Istebna dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
XXIV Sesja Rady Gmny Istebna - 30 listopada 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXIII Sesja Rady Gmny Istebna - 28 października 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspolne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 15 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wspolne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 5 grudnia 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Istebna"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Istebna
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIV/187/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIV/191/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIV/190/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIV/189/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Istebna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
1. Uchwała nr XXIV/188/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Istebna – aktualizacja”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna