Rejestr zmian w biuletynie

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z wykonania Gminnego ProgramuPrzeciwdziałania Narkomanii za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Istebnej z działalności Ośrodka za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwaly w sprawie wieloletniego programugospodarwowania mieszkaniowym zasobem Gminy istebna na lata 2017-2021"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięciapożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej w Katowicach."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu GminyIstebna na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały wsprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna nalata 2017 - 2025."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Istebnej z działalności Ośrodka za rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8. Projekt uchwały w sprawie zmiany StatutuGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminuudzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwieindywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla GminyIstebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programuograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowniawieczystego"
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nanajem części działki na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody naodstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programuopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Istebna w 2017 roku."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieciszkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 29 marca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu decyzji Ministerstwa Środowiska detyczącej zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Sól"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej, Gminnego Przedszkola w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
/ Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowychoraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkurskowejopiniujacej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Istebna 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kinkursu na realizacje zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwarego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Jaworzynce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna