Rejestr zmian w biuletynie

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja Dyrektora Gminnego Zespołu d/s Oswiaty w Istebnej w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny referent ds. płacowych w Gminnym Zespole d/s Oswiaty w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:"Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce , Etap I, budowa mostu na Zapasieki"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
- Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:"Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce , Etap I"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego realizujacego projekt " Wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wokół Trójstyku" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów realizacj9i zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.190.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
Protokół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.196.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy i Urzędu Gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.190.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminuudzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwieindywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla GminyIstebna na lata 2017-2022."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminuudzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwieindywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla GminyIstebna na lata 2017-2022.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIV/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIV Sesja Rady Gminy Istebna - 15 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIV Sesja Rady Gminy Istebna - 15 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół"
Dotyczy dokumentu:
XXXIV Sesja Rady Gminy Istebna - 15 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie częściowego zniesieniaformy ochrony przyrody ze skupienia trzech drzew uznanych za pomnikprzyrody."
Dotyczy dokumentu:
Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp -część 2"
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp -część 1"
Dotyczy dokumentu:
Ferie Zimowe z Akademią Techniczną Małolata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXV/290/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Istebna do roku 2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXV/290/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Istebna do roku 2023.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XXXV/290/2017 Rady Gminy Istebna z dnia14 grudnia 2017 r. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji GminyIstebna do roku 2023."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna