Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawienie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Istebna na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zbycia nieruchomości bez przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017 – 2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na najem części działki na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JEDZ"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki "
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz najem bez przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wykaz najem bez przetargu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do oddania w najem w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOKPITiBP oraz opinią RIO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna