Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredyty inwestycyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/245/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/246/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2016 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIX/245/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożci składania wniosków przez mieszkańców.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożci składania wniosków przez mieszkańców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu pracnad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożciskładania wniosków przez mieszkańców.- aktualizacja"

29.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowania parkingu Pod Grapą w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w trynie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna