Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - art. 58 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r. z późn. zm.). ustanawia dzień 1 maja 2008 r. terminem kiedy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy w Istebnej są uruchomione elektroniczne skrzynki podawcze:
 
http://epuap.gov.pl   - na ePUAP (Elektroniczna Platforma usług Administracji Publicznej)

Adresy skrytek wymagane przy konfiguracji w systemach informatycznych
9q9jxl5w41/skrytka    lub   9q9jxl5w41/SkrytkaESP

http://sekap.pl  - na SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej)

(Aby złożyć wniosek należy przejść proces rejestracji w wybranym systemie.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Gminy w Istebnej  akceptuje format poczty elektronicznej z załącznikami w formatach wymienionych w ww. Rozporządzeniu.
W szczególności przy danych tekstowych przyjmowane będą wszystkie możliwe formaty danych zapisane w oprogramowaniu opendocument (OpenOffice 2.0). Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif, dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Urzędowe poświadczenie odbioru będzie realizowane na internetowej platformie e-PUAP lub SEKAP poprzez bazę formularzy elektronicznych służących do załatwienia określonej sprawy.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ESP
Podmiot udostępniający informację:43-470 Istebna 1000
Informację opublikował:Piotr Gazurek
Data publikacji:01.05.2008 06:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Gazurek
Data aktualizacji:10.07.2014 11:13