Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2011 r.


Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2011 r.


Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 2 listopada br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@ug.istebna.pl zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja Wójta Gminy iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:43-470 Istebna 1000
Informację opublikował:Piotr Gazurek
Data publikacji:25.10.2010 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Gazurek
Data aktualizacji:03.11.2010 14:14