Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Mirosław Kawulok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2011 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.05.2011 22:09 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
05.05.2011 22:09 Dodano załącznik "Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia "
(Mirosław Kawulok)
27.04.2011 15:25 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
27.04.2011 15:25 Dodano załącznik "Informacja o Wyborze Oferty"
(Mirosław Kawulok)
27.04.2011 15:25 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
01.04.2011 10:35 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
01.04.2011 10:35 Dodano załącznik "Zapytanie 2"
(Mirosław Kawulok)
01.04.2011 10:33 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia "
(Mirosław Kawulok)
01.04.2011 10:32 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
28.03.2011 14:43 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
28.03.2011 14:42 Dodano załącznik "Zapytanie " (Mirosław Kawulok)
28.03.2011 14:38 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
23.03.2011 15:26 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
23.03.2011 15:26 Dodano załącznik "Przedmiar - sieć AKTUALNY 23 marca 2011
r. "

(Mirosław Kawulok)
23.03.2011 15:26 Dodano załącznik "Bardzo ważne "
(Mirosław Kawulok)
23.03.2011 15:22 Usunięto załącznik Przedmiar - sieć
(Mirosław Kawulok)
23.03.2011 10:21 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
23.03.2011 10:21 Dodano załącznik "PT część technologiczna"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:30 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:30 Dodano załącznik "Zestawienie przyłączy domowych rys 26
"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:30 Dodano załącznik "Zestawienie przyłączy dodatkowych rys
26a"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:30 Dodano załącznik "Zbiornik część technologiczna rys 15
"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:30 Dodano załącznik "Zawór napowietrzająco -
odpowietrzający"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:26 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:26 Dodano załącznik "Zagospodarowanie SUW rys 11"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:26 Dodano załącznik "SUW schemat aksonometryczny rys 13 "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:26 Dodano załącznik "SUW osadnik wód popłucznych rys 14"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:26 Dodano załącznik "SUW część technologiczna rys 12"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:26 Dodano załącznik "Studzienka redukcyjna "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:26 Dodano załącznik "Studzienki rys 25 "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:26 Dodano załącznik "Studzienka wodomierzowa rys 31 "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:26 Dodano załącznik "Skrzyżowanie wodociągu rys 17 "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:19 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:15 Dodano załącznik "Schemat montażu wodomierza"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:15 Dodano załącznik "Profil podłużny rurociąg PE - II
strefy rys 21a"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:15 Dodano załącznik "Profil podłużny rurociąg PE - II
strefy rys 21"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:15 Dodano załącznik "Profil podłużny rurociąg PE - II
strefy rys 20"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:15 Dodano załącznik "Profil podłużny rurociąg PE - I
strefy rys 19"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:15 Dodano załącznik "Profil podłużny kanału wód
popłucznych rys 24"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:10 Dodano załącznik "Profil podłużny a-a"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:06 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:04 Dodano załącznik "Profil podłużny - wody surowej z
ujęcia do SUW - rys 16"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:04 Dodano załącznik "Opaski HAWEX "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:04 Dodano załącznik "odbiornik redukcyjny R1 - część
technologiczna rys 30 "

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:04 Dodano załącznik "montaż rurociągu w wykopie rys 23a"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:04 Dodano załącznik "montaż rurociągu w wykopie rys 23"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:04 Dodano załącznik "mapa rys 9 "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:04 Dodano załącznik "mapa rys 8" (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 15:04 Dodano załącznik "mapa rys 7" (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:58 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:57 Usunięto załącznik mapa rys 3
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:55 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:53 Dodano załącznik "mapa rys 6" (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:53 Dodano załącznik "mapa rys 5" (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:53 Dodano załącznik "mapa rys 4a"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:53 Dodano załącznik "mapa rys 4" (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:53 Dodano załącznik "mapa rys 3" (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:53 Dodano załącznik "mapa rys 3" (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:53 Dodano załącznik "mapa rys 2" (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:50 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:50 Dodano załącznik "Operat wodno prawny "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:50 Dodano załącznik "Operat - wypis z planu "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:50 Dodano załącznik "Operat - skrzyżowanie wodociągu "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:50 Dodano załącznik "Operat - profil podłużny rur fi 110 "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:50 Dodano załącznik "Operat - profil podłużny od ujęcia do
SUW "

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:50 Dodano załącznik "Operat Orientacja "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:50 Dodano załącznik "Operat mapa syt - wys"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:45 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:45 Dodano załącznik "Operat Projekt Ujęcia - rys 5"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:45 Dodano załącznik "Operat profil podłużny koryta - rys 4"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:45 Dodano załącznik "operat profil podłużny - rys 6 "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:45 Dodano załącznik "Operat plan syt-wys - rys 3"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:45 Dodano załącznik "Operat wodno - prawny "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:42 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:41 Dodano załącznik "PT zbiornik "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:41 Dodano załącznik "PT opis" (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:41 Dodano załącznik "PT obliczenia "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:41 Dodano załącznik "PT elewacji + zestawienie stolarki "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:41 Dodano załącznik "PT Budynek "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:39 Edycja dokumentu (Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:39 Dodano załącznik "Szafa sterownicza - Konstrukcja 7b "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:39 Dodano załącznik "Projekt ujęcia - rys 5"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:39 Dodano załącznik "Projekt Budowlano - Wykonawczy "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:39 Dodano załącznik "Profil podłużny rurociągu - rys 6 "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:39 Dodano załącznik "Ocena zasobów dyspozycyjnych rzeki
Olzy"

(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:39 Dodano załącznik "Komora pomp - technologia 7 "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:39 Dodano załącznik "Komora pomp - konstrukcja 7a"
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:39 Dodano załącznik "Formularz Ofertowy "
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:34 Usunięto załącznik Formularz Pfertowy
(Mirosław Kawulok)
18.03.2011 14:33 Utworzenie dokumentu. (Mirosław Kawulok)