Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 23 marca 2016r.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 23 marca 2016r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2016 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.07.2016 09:42 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
26.07.2016 09:42 Dodano załącznik "Protokół KRG"
(Leokadia Białożyt)
26.07.2016 09:42 Dodano załącznik "Protokół KO"
(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 13:13 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.03.2016 13:12 Zmieniono tytuł załącznika z "12. Projekt uchwały w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Istebna." na "Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Istebna."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 13:12 Zmieniono tytuł załącznika z "13. Projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016 - 2025." na
"Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na
lata 2016 - 2025."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 13:12 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.03.2016 13:12 Dodano załącznik "13. Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Istebna na lata 2016 - 2025."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 13:11 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:36 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy Istebna na rok 2016."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:34 Dodano załącznik "12. Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Istebna."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:34 Dodano załącznik "Rraport z wykonania Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:34 Dodano załącznik "Sprawozdanie Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej z działalności
Ośrodka za rok 2015."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:34 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:34 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Komisji
Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego. "

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:34 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Komisji
Oświaty Kultury Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
Gminy Istebna."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:34 Dodano załącznik "Informacja Wójta Gminy Istebna
dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 02.06.2015r. do
11.03.2016 r."

(Leokadia Białożyt)
17.03.2016 12:23 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)