Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 26 kwietnia 2016r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 26 kwietnia 2016r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2016 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.04.2016 14:26 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy Istebna na rok 2016."

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025. "

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie poparcia
działań mających na celu utworzenie niezależnego
Śląskiego Instytutu Onkologii. "

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaliczenia
drogi „Zaolzie” do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia jej przebiegu."

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości."

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:20 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości."

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony"

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:18 Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015"

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:17 Dodano załącznik "Sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015."

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:16 Dodano załącznik "Raport z wykonania programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Istebna za okres od 1 kwietnia 2014
roku do 31 marca 2016 r."

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:15 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Istebna."

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:14 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2015 rok."

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:13 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji"
(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:12 Usunięto załącznik Porządek obrad komisji
(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:11 Dodano załącznik "Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Istebna"

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:10 Dodano załącznik "Informacja o stanie mienia Gminy
Istebna"

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie" na
"sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok
2015"

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:07 Dodano załącznik "Sprawozdanie"
(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:06 Dodano załącznik "Rachunek zysków i strat, bilans"
(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 14:03 Dodano załącznik "Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji
Turystycznej i Biblioteki Publicznej za rok 2015."

(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 13:57 Dodano załącznik "Porządek obrad komisji"
(Leokadia Białożyt)
21.04.2016 12:41 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)