XX sesja Rady Gminy Istebna 15 lipca 2016r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XX sesja Rady Gminy Istebna 15 lipca 2016r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2016 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.01.2018 08:53 Edycja dokumentu - zmiana flagi "nie wyświetlaj w
katalogach nadrzędnych"

(Mariusz Siąkała)
09.08.2016 13:28 Edycja dokumentu (Piotr Gazurek)
26.07.2016 08:29 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
26.07.2016 08:29 Dodano załącznik "3. Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu
Gminy Istebna na rok 2016."

(Leokadia Białożyt)
26.07.2016 08:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XX/159/2016 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 – 2025 "

(Leokadia Białożyt)
26.07.2016 08:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży
nieruchomości."

(Leokadia Białożyt)
26.07.2016 08:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia
służebności."

(Leokadia Białożyt)
26.07.2016 08:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi
”Zaolzie” do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej
przebiegu."

(Leokadia Białożyt)
26.07.2016 08:25 Dodano załącznik "Uchwałę nr XX/155/2016 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia I
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Istebna obejmującej obszar położony
w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie."

(Leokadia Białożyt)
26.07.2016 08:25 Dodano załącznik "Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości."

(Leokadia Białożyt)
26.07.2016 08:25 Dodano załącznik "Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna
w 2016 roku."

(Leokadia Białożyt)
12.07.2016 09:57 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)