Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 r. sprawie w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Podmiot udostępniający informację:Istebna 1000
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Data publikacji:06.04.2017 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Leokadia Białożyt
Data aktualizacji:06.04.2017 11:43