Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.) Wójt Gminy Istebna podaje do publicznej wiadomości Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do:

- oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargu - obejmujący działkę Nr 3230, położoną we wsi Istebna, zapisaną w KW BB1C/00052000/7,

- darowizny na rzecz Skarbu Państwa - obejmujący działkę Nr 789/13, położoną we wsi Istebna, zapisaną w KW BB1C/00024846/4,

- zamiany - obejmujący działkę Nr 6659/2, położoną we wsi Istebna, zapisaną w KW BB1C/00052000/7.

Wykazy w załącznikach poniżej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Istebna przeznaczonych do zbycia
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Kohut
Data publikacji:18.08.2017 12:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Kohut
Data aktualizacji:18.08.2017 12:34