XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXII sesja Rady Gminy Istebna - 26 września 2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2017 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.10.2017 14:03 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/269/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Gminy Istebna na rok 2017."

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/268/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025 "

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/267/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania Wójta Gminy."

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/266/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia
samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody
na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia
dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tych planach oraz ich zatwierdzania."

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/265/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Istebna dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
na zadania inne niż określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania
dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego."

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/264/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na
terenie Gminy Istebna."

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/263/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyznania
Lauru Srebrnej Cieszynianki 2017."

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/262/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie opłaty
targowej na rok 2018."

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień
od tego podatku."

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia
nieruchomości."

(Leokadia Białożyt)
02.10.2017 14:03 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Gminy
Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia
nieruchomości."

(Leokadia Białożyt)
19.09.2017 13:00 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)