Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna - 23 stycznia 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2018 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.07.2018 11:35 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
13.07.2018 11:35 Dodano załącznik "Protokół KO Nr 33/2018 zdnia 23
stycznia 2018 r."

(Leokadia Białożyt)
13.07.2018 11:35 Dodano załącznik "Protokół KRG Nr 33/2018 zdnia 23
stycznia 2018 r."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:21 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:20 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:20 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018

(Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:17 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018"

(Leokadia Białożyt)
24.01.2018 12:17 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030.

(Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:41 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy Istebna na rok 2018."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030."

(Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018"

(Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 rok. "

(Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:26 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
24.01.2018 11:21 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:40 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:39 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła
ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata
2017-2022."

(Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:38 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła
ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata
2017-2022.

(Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:21 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie częściowego
zniesienia formy ochrony przyrody ze skupienia trzech drzew
uznanych za pomnik przyrody."

(Leokadia Białożyt)
17.01.2018 10:15 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)