Wójt Gminy Istebna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna w roku 2018 w następujących obszarach:

- zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

- zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wszystkie szczewgółowe informacje dotyczące wymagań konkursowych i obowiązujące dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach. Dodatkowych informacji udziela także pracownik d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Pani Joanna Kohut.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w roku 2018.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Data publikacji:16.02.2018 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Kohut
Data aktualizacji:16.02.2018 14:10