Polski Komitet Pomocy Społecznej Gminny Zarząd w Istebej realizuje Unijny Program FEAD 2016-2020, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz przyczynienie się do włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem. Realizacja tych zadań odbywa się poprzez dystrybucję żywności, przynajmniej raz w miesiącu, adresowaną  dla osób kwalifikujących pod względem  kryteriów w/w programu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego: "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Data publikacji:02.03.2018 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Kohut
Data aktualizacji:02.03.2018 13:12