Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j.) Wójt Gminy Istebna podaje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w 2/3 części, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bez przetargu - dotyczący sprzedaży udziału 2/3 części w działce Nr 1631, położonej we wsi Koniaków, gmina Istebna, zapisanej w KW BB1C/00057799/9.

Wykaz w załączniku poniżej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Kohut
Data publikacji:06.03.2018 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Kohut
Data aktualizacji:06.03.2018 13:53