Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2018 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.04.2018 08:44 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
13.04.2018 08:44 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2017 roku
dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela oraz sposobu określenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin."

(Leokadia Białożyt)
10.04.2018 14:31 Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna
w 2018 roku.

(Leokadia Białożyt)
10.04.2018 14:31 Usunięto załącznik Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Istebna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

(Leokadia Białożyt)
10.04.2018 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna
w 2018 roku."

(Leokadia Białożyt)
10.04.2018 14:28 Dodano załącznik "Uchwała nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy
Istebna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy
Istebna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu."

(Leokadia Białożyt)
10.04.2018 14:27 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)