OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Istebna zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Sikora
Data publikacji:14.05.2018 14:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Barbara Sikora
Data aktualizacji:15.05.2018 15:29