Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 poz. 450 z późn. zm.), uchwały Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017  Wójt Gminy Istebna nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji w/w programu za rok poprzedni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Istebna z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Data publikacji:30.05.2018 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Kohut
Data aktualizacji:30.05.2018 14:35