wersja do wydruku Joanna Kohut 03.08.2018 14:03

"Przedszkolaki górą! - upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w istebnej" - zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu: „Przedszkolaki górą – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego końca nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego zapraszam do składania ofert na realizację prac adaptacyjno - remontowych związanych z przystosowaniem parteru w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na cele przedszkola gminnego.

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późn.zm.) – bez jej zastosowania.

 Szczegółowo zagadnienia opisuje poniżej załączone zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"Przedszkolaki górą! - upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w istebnej" - zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Joanna Kohut
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2018 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż