Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 21 września 2018r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Istebna 21 września 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2018 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.09.2018 14:53 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Istebna za pierwsze półrocze danego roku
budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.
226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, za pierwsze półrocze danego roku
budżetowego."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2018."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2019."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
opłaty od posiadania psów na rok 2019."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu w sprawie opłaty
targowej na rok 2019."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz
zwolnień od tego podatku."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Gminy Istebna za pomocą innego instrumentu
płatniczego."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego
obszar części Złotego Gronia. "

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony do 3 lat."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:53 Dodano załącznik "Opiniowanie projektu uchwały w sprawie
zamiany nieruchomości."

(Leokadia Białożyt)
17.09.2018 14:46 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)