Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLV/361/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za pierwsze półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.
Podmiot udostępniający informację:Istebna 1000
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Data publikacji:04.10.2018 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Leokadia Białożyt
Data aktualizacji:04.10.2018 13:35