Wójt Gminy Istebna, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych kół łowieckich - sezon 2018/2019:

1. Koło Łowieckie „Istebna” w Istebnej

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

Miejsce Polowania

1

28.10.2018 r.

9:00-15:00

Sałasz

2

03.11.2018 r.

7:45 – 15:00

Polowanie Hubertowskie

Kubicula

3

11.11.2018 r.

9:00 – 15:00

Za Beskidem

4

17.11.2018 r.

8:00 – 15:00

Krężelka

5

25.11.2018 r.

9:00 – 15:00

Koniaków

6

08.12.2018 r.

9:00 – 15:00

Za Czadeczką

7

23.12.2018 r.

9:00 –14:00

Losek

8

31.12.2018 r.

8:00 –15:00

Bagno

 

2. Koło Łowieckie „Olza” w Istebnej

Lp.

Data polowania

Godzina rozpoczęcia i zakończenia

Miejsce Polowania

1

20.10.2018 r.

8:00 –15:00

Beskidek

2

27.10.2018 r.

8:00 –15:00

Gańczorka

3

03.11.2018 r.

7:45 – 15:00

Polowanie Hubertowskie

Kubicula

4

10.11.2018 r.

8:00 – 15:00

Bukowiec

Olza

5

15.12.2018 r.

8:00 – 14:00

Bukowiec

Olza

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UG Istebna, tablicach ogłoszeń w sołectwie Istebna, Jaworzynka i Koniaków oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl i stronie internetowej Gminy Istebna www.istebna.eu

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Aktualizacja dn.07.12.2018 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „OLZA” w Istebnej informuje, że polowanie Wigilijne
z 15 grudnia 2018 r. przeniesiono na dzień 22 grudnia 2018 r. teren polowania, miejsce zbiórki i godzina – bez zmian.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Istebna” w Istebnej obwód łowiecki nr 208 oraz Koła Łowieckiego „Olza” w Istebnej obwód łowiecki nr 207
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Kohut
Data publikacji:09.10.2018 15:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Anna Kohut
Data aktualizacji:07.12.2018 11:49