ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/GPJ/2018

na zadanie zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zabawek.

 

W związku z realizacją projektu: „Przedszkolaki górą – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego końca nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:" Przedszkolaki Górą - upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej - zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Kohut
Data publikacji:20.10.2018 18:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Kohut
Data aktualizacji:06.11.2018 13:15