Transmisja obrad Rady Gminy Istebna oraz nagrania archiwalne

 

Informacja o przetwarzaniu danych w trakcie transmisji i utrwalaniu obrad Rady Gminy
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna;

  • na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane w celu realizacji wymogów ustawowych – rejestracji obrazu i dźwięku podczas obrad rady gminy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

ODBIORCY DANYCH

Informacje zarejestrowane w trakcie obrad rady gminy są publicznie dostępne. Udostępnienie jest możliwe:

  • poprzez bezpośrednią transmisję na żywo;

  • z zasobu wskazanego na stronie internetowej urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Zapis z obrad będzie przechowywany przez okres 3 miesięcy po zakończeniu bieżącej kadencji organów gminy, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY

Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Transmisje posiedzeń Rady Gminy Istebna.
Podmiot udostępniający informację:43-470 Istebna 1000
Informację opublikował:Piotr Gazurek
Data publikacji:19.11.2018 08:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Mariusz Siąkała
Data aktualizacji:19.11.2018 10:36