II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II Sesja Rady Gminy Istebna - 17 grudnia 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Istebna
Informację opublikował:Leokadia Białożyt
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2018 16:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.12.2018 11:26 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy
Istebna z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu
Gminy Istebna na rok 2018."

(Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy
Istebna z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Istebna na lata 2018 – 2030 "

(Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Istebna
z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019."

(Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Istebna
z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok."

(Leokadia Białożyt)
19.12.2018 11:26 Dodano załącznik "Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Istebna
z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej przez osoby objęte rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:43 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Edycja dokumentu (Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Istebna na rok 2019."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata
2019-2030."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy Istebna na rok 2018."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Istebna na lata 2018 - 2030."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Istebna z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z
pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023."

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Protokół z I sesji Rady Gminy Istebna"
(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:42 Dodano załącznik "Porządek obrad II sesji Rady Gminy
Istebna"

(Leokadia Białożyt)
11.12.2018 14:06 Usunięto załącznik Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy
Istebna z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Istebna.

(Leokadia Białożyt)
27.11.2018 16:40Dokument usunięto. (Leokadia Białożyt)
27.11.2018 16:36 Utworzenie dokumentu. (Leokadia Białożyt)